Πριν την περιήγηση και χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος σας παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις που εφαρμόζονται σε αυτό και σας καλούμε να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς καθώς η περαιτέρω περιήγηση και χρήση στην ιστοσελίδα μας συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή σας σχετικά με αυτούς.

Γενικοί Όροι

Η cavastafylos.gr  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσα από τον παρόντα ιστότοπο οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση,  ενημερώνοντας την παρούσα ιστοσελίδα εγκαίρως, για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους αυτούς. Ωστόσο, δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει τους χρήστες της ιστοσελίδας ατομικά για τυχόν τέτοιες τροποποιήσεις και γι’ αυτό σας καλούμε να συμβουλεύεστε τους όρους χρήσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Οι αλλαγές αυτές δεν αφορούν και δεν καταλαμβάνουν τις παραγγελίες που έχετε ήδη πραγματοποιήσει.


Η cavastafylos.gr  δεσμεύεται όσον αφορά την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που αναγράφονται στον ιστότοπο cavastafylos.gr  , στο βαθμό που αυτές είναι πρωτογενείς πληροφορίες προερχόμενες από την ίδια και τους συνεργάτες της, με την επιφύλαξη φυσικά τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών που πραγματοποιήθηκαν ακούσια Η cavastafylos.gr   όμως, πέραν των πρωτογενών πληροφοριών, αναμεταδίδει και αναπαράγει πληροφορίες από έγκυρα και αξιόλογα μέσα τα οποία έχει λεπτομερώς αξιολογήσει. Εν τούτοις δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την πληρότητα και την εγκυρότητα πληροφοριών τρίτων πηγών που αναπαράγονται ή αναμεταδίδονται από την cavastafylos.gr  καλή τη πίστη. 

Περιορισμός Ευθύνης

Η Cava Stafylos καταβάλλει τη μέγιστη προσπάθεια για να μπορεί να εγγυηθεί την διαθεσιμότητα των προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τυχόν προϊόντων. 

Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τεχνικά προβλήματα των χρηστών που αφορούν την ηλεκτρονική υποδομή τους και ενδέχεται να επηρεάσουν τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου. 

Επιπλέον δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων άλλων ιστοσελίδων στις οποίες ενδέχεται να μεταφερθείτε από σύνδεσμό του παρόντος ιστοτόπου. Η Cava Stafylos δεν εγγυάται  την ενημερότητα, ορθότητα, νομιμότητα ή την πληρότητα του περιεχομένου στις οποίες παραπέμπει και ως εκ τούτου δεν ευθύνεται γι’ αυτές. Επίσης δεν ευθύνεται για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα για μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα που διατίθενται μέσω αυτού. 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Ο παρών ιστότοπος (web site) www.cavastafylos.gr  είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα της Cava Stafylos. Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων (web pages) (άρθρων, περιγραφών προϊόντων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, κειμένων, άρθρων κλπ. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της www.cavastafylos.gr  και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή ή/και χρήση του περιεχομένου για οποιονδήποτε λόγο και με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια ή έγκριση της www.cavastafylos.gr.

 
Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της  www.cavastafylos.gr , του ιστοτόπου www.cavastafylos.gr των προϊόντων και υπηρεσιών της www.cavastafylos.gr και των συνεργατών, παραγωγών και αντιπροσώπων, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού και η εμφάνισή τους στον παρόντα ιστότοπο επ’ ουδενί συνιστά ή επιτρέπει την ελεύθερη χρήση τους, αναπαραγωγή καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την άδεια των ιδιοκτητών τους.

Επιπλέον, τα προϊόντα που αναφέρονται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων εταιρειών και συνεργατών και αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, αλλά η εμφάνισή τους και έκθεσή τους στον παρόντα ιστότοπο δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται για κανένα λόγο ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας χρήσης τους.

Όροι Χρήσης

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου της www.cavastafylos.gr    πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζεται ή εμποδίζεται η χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της  www.cavastafylos.gr   να έχουν προσβλητικό χαρακτήρα ή να είναι ποινικά κολάσιμες. Όλοι οι επισκέπτες πρέπει να είναι άνω των 18 ετών ή όσο ορίζει ο νόμος για την κατανάλωση αλκοόλ στη χώρα κατοικίας τους.